Varausehdot

1. Soveltuminen

Näitä varausehtoja sovelletaan asiakkaan ja Paimenlomien väliseen sopimussuhteeseen vuokrakohteen varaamisesta ja käyttämisestä. Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen tekohetkellä ja niitä sovelletaan asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen.

2. Hyväksyminen

Tekemällä varauksen asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin varausehtoihin ja hyväksyy ne.

3. Varaaminen

Varauksen voi tehdä Paimenlomien asiakaspalvelupisteessä, verkkosivuilla, puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Asiakkaan tekemä varaus on sitova.

4. Vakuutus

Asiakkaalla on oltava paimenlomalle tullessaan voimassaoleva matkavakuutus.

4. Maksu

Koko varaus maksetaan kerralla. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassaolevan arvonlisäveron. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

5. Muutokset

Muutos varaukseen on tehtävät joko sähköpostitse tai soittamalla palvelunumeroon arkena klo 8-16 välisenä aikana. Mikäli alkuperäistä varausta muutetaan jälkikäteen millään tavalla, on Paimenlomilla oikeus periä tästä aiheutuvina kuluina 13€/ muutoskerta (sis. Alv.). Muutoksen lisäkustannuksista lähetetään asiakkaalle lasku sähköpostitse.

6. Peruutukset

Peruutus on tehtävä joko kirjallisesti sähköpostilla tai soittamalla palvelunumeroon arkena klo 8-16 välisenä aikana. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Paimenlomille. Asiakkaan on aina peruttava varaus jota ei aio käyttää. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa vähintään 60 vrk ennen varauksen alkua, on peruutus maksuton ja asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla (13€, sis.alv.). Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa kun varauksen alkuun on 60 vrk tai alle, mutta vähintään 14 vrk, pidätetään 50% varauksen hinnasta. Mikäli asiakas peruuttaa varauksen kun varauksen alkuunon alle 14 vrk, peritään koko varauksen hinta.

7. Paimenlomien oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Paimenlomat perua varauksen tai siirtäävarauksen alkamista kohteessa esim. sääolosuhteiden tai konerikon takia. Mikäli loman aloitustajoudutaan siirtämään, Paimenlomat tarjoavat paimenlomaa vastaavan majoituksen asiakkaan käyttöön odotusajaksi. Mikäli koko loma peruuntuu, asiakas saa maksamansa varausmaksun takaisin kokonaisuudessaan.

Irtisanotusta varaussopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei kuitenkaan korvata. Paimenlomilla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas ei ole maksanut varauslaskuaan Paimenlomien osoittamaan eräpäivään mennessä. Asiakas joutuu tässä tapauksessa kuitenkin maksamaan varauslaskunsa kokonaisuudessaan. Paimenlomat pidättävät oikeuden peruuttaa asiakkaan varauksen, jos kyseinen asiakas ei ole aikaisemmissa varauksissa noudattanut lomakohteissa oleskelusta annettuja ohjeita tai jos kyseinen asiakas on muutoin toiminut vastoin vuokrakohteiden käyttöä koskevaa sopimusta.

8. Venekuljetus, avaimet

Asiakas viedään aina saarikohteeseen perille veneellä sovitusta satamasta ja perillä hänelle luovutetaan kohteen avain. Asiakkaalle esitellään kohteen toiminta ja tilat. Myös kirjallista informaatiota löytyy kohteesta. Loman loputtua sovittuna kellonaikana Paimenlomien edustaja tuo paikalle uuden asiakkaan ja esittelee paikkaa hänelle. Edellinen asiakas luovuttaa avaimen uudelle asiakkaalle. Vaihtoon varataan aikaa noin tunti, ja sen jälkeen uusi asiakas jää kohteeseen ja loman viettänyt asiakas kuljetetaan veneellä mantereelle. Avaimen hukkaamisesta peritään 30€ (sis.alv) lisämaksu.

9. Oleskelu kohteessa

Asiakkaalla on varausaikana täysi käyttöoikeus varaamaansa paimenlomakohteeseen. Asiakkaan tulee voida todentaa henkilöllisyytensä. Asiakkaan tulee täyttää majoituskortti. Asiakas vastaa omalta osaltaan varaamansa lomakohteen rakennusten ja pihapiirin siisteydestä ja viihtyisyydestä. Alkoholin tai muiden päihteiden käyttö varauskohteissa on kielletty. Sisätiloissa ei saa tupakoida ja tumpit on aina kerättävä huolellisesti kannellisiin astioihin. Lemmikkieläimistä on paikkakohtaiset säännöt ja lemmikkien mukanaolosta tulee aina keskustella varauksenteon yhteydessä Paimenlomien edustajan kanssa. Pihapiirissä, kuten muuallakaan alueella ei saa kaataa puita, roskittaa, tai muulla tavalla aiheuttaa tuhoa ympäristölle.

10. Kohteen luovutus

Asiakas luovuttaa kohteen huolellisesti siivottuna ja hyvässä kunnossa. Asiakas vie omat muoviroskansa että sekajätteensä jätesäkkeihin pakattuna mukanaan satamaan jossa ne voi laittaa jäteastioihin.

11. Vuokrakohteen siisteys

Kohde luovutetaan sovittuna kellonaikana huolellisesti siivottuna. Mikäli kohde on luovutettaessa epäsiisti, Paimenlomat siivoavat kohteen seuraavaa asiakasta varten, ja silloin siivouksesta peritään 200€ (sis. Alv.) kertakorvaus. Tuolloin myös asiakkaat, sekä tuleva, että lähtevä, suostuvat odottamaan paikan päällä kunnes kohde on tarpeeksi siistissä kunnossa mökin luovutusta varten.

12. Metsästys- ja kalastusluvat

Paimenloman lunastaminen ei vielä takaa metsästy- ja kalastusoikeutta (lupaa) alueen läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevallemetsästy- tai kalastuslupa-alueelle. Kys. Luvat tulee aina hankkia erikseen eraluvat.fi -verkkosivujen kautta.

13. Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan Paimenlomille vahingon, jonka hän on aiheuttanut tahallaan tai huolimattomuuttaan mökille tai sen irtaimistolle, tuvan pihapiirille tai pihapiirissä sijaitsevalle rakennukselle sekä vahingon, joka paimenlomille aiheutuu muun retkeilijän kärsimästä vahingosta tai palvelun käytön estymisestä.

14. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Mahdolliset valitukset on aina tehtävät viivytyksettä suoraan Paimenlomille joko puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@paimenloma.fi. Paimenlomat varaa palautteiden käsittelyyn kahden kuukauden käsittelyajan. Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos asiakas ja Paimenlomat eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Viime kädessä sopimuksen kohdistuvat erimielisyydet ratkaistaan Kemin käräjäoikeudessa.

15. Yhteystiedot Paimenlomat sekä Perämeren Ystävät ry

Verkkosivut: www.paimenloma.fi
Email: info@paimenloma.fi, pyry.kemi@gmail.com
Facebook: Perämeren Ystävät ry
Puhelin: 050-5252 655 (Satu Peltonen)
Whatsapp 0505252655

Varaa loma